สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2 ให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2 ให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 00:29 น.

 อ่าน 2,275

วันนี้ (26พ.ค.58) เวลา 13.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเสด็จฯ มาเป็นประธาน ประทานป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2 สำหรับวันนี้ได้มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุลนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนจัดเป็นอันดับที่ 5 มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 5 หมื่นครัวเรือน แยกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 400 หมู่บ้าน โรงเรียน 100 แห่ง และหมู่บ้านต้นแบบ 64 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคี โดยให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ประกอบกับ คสช.ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิด โดยให้ทุกภาคส่วนในประเทศสร้างความปรองดอง ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและเกิดสันติสุขรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าวัดฟังธรรม
ต่อมานายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพร้อมใจกันจัดขึ้น พร้อมมอบรางวัลกับผู้ชนะเลิศในการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวว่า วันวิสาขบูชาไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะหลังจากองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก จึงนับว่ามีความสำคัญกับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พร้อมใจกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาถาวรคู่ชาติต่อไป พร้อมกันนี้ ยังขอให้ผู้ปกครองนำลูกหลานเข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด