ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:27 น.

 อ่าน 2,194

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ภูธราฟ้ารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๖  โดย มีตัวแทนส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม      


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด