ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:59 น.

 อ่าน 2,625

วันนี้ (17 พ.ย.58) เวลา 13:30 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน       ณ  ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับทราบการรายงานจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ดังนี้
1.ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 6 หน่วยงาน จำนวน 206 คน
2.รับทราบงานโดยสรุป แผนงาน/โครงการ ปัญหา ข้อเสนอ
3.ให้ข้อคิดเรื่องการเตรียมแรงงานจบใหม่ จัดให้รองรับกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างไร ให้ทำอย่างเป็นระบบ
4.ขอบคุณหน่วยงานที่เชื่อมโยง แก้ไขเรื่องแรงงานให้เป็นไปด้วยดี
5.ที่ต้องเพ็งเล็งเป็นพิเศษในสถานประกอบการ โรงแรมบางแห่ง ที่อาจจะก่อปัญหา ต้องมีข้อมูลและระงับยับยั้งคลี่คลายปัญหา
6.ประเด็นฝีมืออาชีพของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยต่างๆ ให้ดำเนินการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
7.จังหวัดมีต้นทุนภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ สิ่งแวดล้อมซึ่งปฏิบัติอยู่ดีแล้ว ขอให้เน้นไปสู่การเป็นเมืองสะอาด เมืองท่องเที่ยว ลดปัญหายาเสพติด
8.สนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยจะมีครูต่างชาติมาสอนในเวลาหลังเลิกงาน
9.เรื่อง Big Cleaning Day ที่บึงพระรามในวันที่ 25 พ.ย.58 และเชิญเข้าร่วมเสวนากับคณะกรรมาธิการ วันที่ 24 พ.ย.58 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ รวมถึงฟิตร่างกายให้พร้อมปั่นจักรยานในวันซ้อมครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พ.ย.58 และปั่นวันจริงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 ธ.ค.58


คำค้นหา ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด