แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องหากลิฟต์ติด จะช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างไรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องหากลิฟต์ติด จะช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างไร

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 14:59 น.

 อ่าน 1,120

                       นางปรียา  ปาลิโพธิ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร  และสร้างบรรยากาศการทำงานเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อระบบลิฟต์ของจังหวัด   ตลอดจนรู้แนวทางปฏิบัติหากลิฟต์ติด    จึงจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "หากลิฟต์ติด  จะช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างไร"  ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๗ ชั้น ซึ่งจังหวัดได้เชิญวิทยากรภาคเอกชนที่ดูแลระบบลิฟต์มาร่วมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                      จึงขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๒ อาคาร หน่วยงานละ ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสถานการณ์จำลองและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ  
                      ส่งแบบตอบรับที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน นี้

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด