ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:39 น.

 อ่าน 1,922,665

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด