สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรม ๑๑ หัวข้อวิชาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรม ๑๑ หัวข้อวิชา

ผู้เขียน:  อำภาภรณ์ แม้นชื่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:09 น.

 อ่าน 2,634

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ (อบรม ๑๑ หัวข้อวิชา)
…………………………

 

                   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ (อบรม ๑๑ หัวข้อวิชา) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหญิงในสถานประกอบการกิจการ
 
นางวรรณา สระปทุม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ (อบรม ๑๑ หัวข้อวิชา) ให้กับแรงงานหญิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริษัท เซอร์คิท อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้แรงงานหญิงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวหัวข้อการอบรมประกอบด้วย มนุษย์สัมพันธ์สร้างสายสัมพันธ์ในการทำงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสุขอนามัยแรงงานหญิงกับการทำงาน       โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
                   นางวรรณา สระปทุม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม       ให้นายจ้างเห็นความสำคัญกับการเอาใจใส่แรงงานหญิงให้มีสภาพการจ้าง และสภาพการทำงาน รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้แรงงานหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความสงบสุขในวงการแรงงานต่อไป
 
………………………………………..………………….
 
                                                                                      ข่าวที่   ๒๑/๒๕๕๔
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด