ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 19 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ขอความร่วมแจ้งข้อมูลบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,929
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ

 อ่าน 3,039
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดพิธีมอบใบรับรอง มยส.

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,670
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 435
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,583
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 555
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

 อ่าน 2,610
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,448
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวัสดิการและคุ้มครองฯ ประกาศผลสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,246
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 341
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ ขอแสดงความยินดีกับนางวรรณา สระปทุม (สสค.อย) ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,248
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ (ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการโรงงานสีขาว)

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,306
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ พิธีมอบใบประกาศโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 4,641
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,636
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จัดอบรม ๑๑ หัวข้อวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 2,715
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด