"Big Cleaning Day"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"Big Cleaning Day"

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:29 น.

 อ่าน 2,777

                วันนี้(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและรวมพลังทำความสะอาดสถานที่สำคัญ(Big Cleaning Day) พร้อมกันทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ต้องการให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น "เมืองน่าอยู่" โดยจะมี  นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  เวลา ๑๓.๑๐น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด