สถานการณ์อุทกภัย ๑๒ ก.ย.๕๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์อุทกภัย ๑๒ ก.ย.๕๔

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 18:40 น.

 อ่าน 2,754

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย (อุทกภัย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

--------------------------------

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

                  
                   สถานการณ์น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น เกิดผลกระทบในพื้นที่เสียหาย ๙ อำเภอ ๑๑๓  ตำบล  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ อำเภอเสนา  ผักไห่  บางบาล  บางไทร  บางปะอิน  บางปะหัน  พระนครศรีอยุธยา  มหาราช และ นครหลวง

                   การคาดหมายสถานการณ์และเฝ้าระวัง

                        ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  มีปริมาณน้ำมาก  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ ๓,๑๙๖ ลบ.ม./วินาที เขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำหน้าเขื่อน ๑,๗๐๐ ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒,๘๕๕ ลบ.ม./วินาที

                 จ.สิงห์บุรี มีน้ำล้นตลิ่ง ๐.๘๑ ม.

                 จ.อ่างทอง ต่ำกว่าตลิ่ง ๐.๔๗ ม.

                 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒,๖๔๘ ลบม./วินาที

-------------------------


เรียบเรียงจาก : ๑.เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม  www.disaster.go.th

                   ๒.รายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                   

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด