ให้อำเภอเร่งตรวจสอบผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๓ เพื่อรับเงินซ่อมแซมบ้านเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้อำเภอเร่งตรวจสอบผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๓ เพื่อรับเงินซ่อมแซมบ้าน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:28 น.

 อ่าน 1,469

อยุธยาได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 261  ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
       
        เนื่องจาก ครม.ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) เสนอ เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชัยนาท ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 47,078 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 261,645,314.83 ล้านบาท และจังหวัดชัยนาท จำนวน 6,009 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 54,227,081 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 315,872,395.83 บาท  และบัดนี้ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินแล้ว

       วันนี้นายณรงค์ อ่อนสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมนายอำเภอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ว่าจังหวัดได้รับแจ้งการโอนเงินจำนวน 261 ล้านบาทแล้ว  เพื่อให้เงินได้จัดสรรลงสู่ผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง โดยเร็วที่สุด จึงได้มอบแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
       1) นายอำเภอ เรียกประชุมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจรายชื่อแล้วรับรอง สรุปยอดกี่คน เป็นเงินทั้งสิ้นกี่บาท ** เปลี่ยนชื่อผู้ประสบอุทกภัยไม่ได้  ยกเว้นกรณีที่รายเดิมเสียชีวิต ให้ขอแก้ไขเป็นรายๆไป  ส่งจังหวัดอย่างเร็วที่สุดภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554
       2) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรวจสอบ 
       3) นายอำเภอทำเรื่องยืมเงินไปจ่าย
       4) การเบิกจ่าย จะจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด