ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆกับชาวเวียดนามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆกับชาวเวียดนาม

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:07 น.

 อ่าน 3,527

ข้อควรรู้ในการเจรจาต่างๆกับชาวเวียดนาม

 - ไม่ควรรับคำชม เพราะสำหรับชาวเวียดนามหากผู้ใดรับคำชมของผู้อื่น คนผู้นั้นก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีมารยาท ไม่รู้จักกาลเทศะในสายตาของชาวเวียดนาม

 - อย่าติดสินบนพนักงานของรัฐ เพราะผิดกฏหมาย แม้ว่าชาวเวียดนามบางคนมองการคอร์รัปชั่นและการเรียกร้องสินบินจากหน่วยงาน ภาครัฐว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนทางของการเจรจา

 - ไม่ควรนัดพบที่โรงแรม เพราะถือเป็นการไม่สุุภาพ ยกเว้นในการเชิญไปที่โรงแรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรับประทานอาหารไปพร้อมกับเจรจา โดยทั่วไปชาวเวียดนามนิยมนัดเจอกันที่สำนักงานมากที่สุด

 - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจทำธุรกิจของ ชาวเวียดนาม ผู้ประกอบการที่สนใจค้าขายกับชาวเวียดนาม จึงจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความไว้วางใจ ก่อนที่จะเจรจาการค้าหรือตกลงร่วมทำธุรกิจกัน

 - การประชุมเพื่อเจรจา ควรเริ่มจากกล่าวคำขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าพบก่อน และการเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็น ไม่ต้องอ้อมค้อม

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 16 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด