เชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ ในโครงการ 9 ในดวงใจเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ ในโครงการ 9 ในดวงใจ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:34 น.

 อ่าน 5,059
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามโครงการ 9 ในดวงใจ ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009

เนื่องในวโรกาสวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 (วันที่ 9 กันยายน 2552) ซึ่งเป็นวันที่มีเลขเป็นอภิมหามงคลตรงกับรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนและเป็นที่รักศรัทธาของประชาชนทุกหมู่ เหล่าพสกนิกรทั้งหลายจะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อประกาศพระเกียรติยศของพระองค์ให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และประชาชนชนทั่วโลกได้รับทราบในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้ ยืนยงสืบไป ทางคณะผู้จัดงาน “โครงการ ๙ ในดวงใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความรู้รักสามัคคีในชาติ เพื่อร้อยรวมดวงใจของประชาชนทั้งชาติแสดงความจงรักภักดีเป็นการตอบแทนบุญคุณ ต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเลือกช่วงเวลาสำคัญ ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 น.
สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดให้มีการถวายความจงรักภักดีด้วยการร้องเพลงสรรเสริญบารมีและสดุดีมหา ราชาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ การร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น หรือ กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการสร้างความสามัคคี เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงการเผยแพร่สัญลักษณ์ “๙ ในดวงใจ” ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และการถ่ายทอดสดงานพิธี 9 ในดวงใจ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าเคหะสถานหรือที่ทำการของแต่ละองค์กร บริษัท สนามกีฬาประจำจังหวัด ศาลาประชาคมประจำจังหวัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์กิจกรรมประจำหมู่บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ดังกล่าว ณ มณฑลพิธีหน้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพร้อมใจบนถนนปรีดีธำรง(ถนนโรจนะ) ตัวเมืองอยุธยาตลอดสาย ตั้งแต่สะพานปรีดีธำรงถึงศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว(ศาลาหลังเก่า) เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. ไฟจราจรจะเป็นสีแดง ขอเชิญทุกท่านก้าวลงสู่ถนนและออกจากรถ พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อจบเพลงทุกท่านปฏิบัติหน้าที่และทำงานตามปกติ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด