ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:50 น.

 อ่าน 4,032

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติโครงการจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ได้แก่
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 โครงการ
2. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 โครงการ
พิจารณาและอนุมัติโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 หน่วยงาน 15 โครงการ ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 โครงการ
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 โครงการ
3. เทศบาลเมืองเสนา จำนวน 1 โครงการ
4. เทศบาลตำบลราชคราม จำนวน 2 โครงการ
5. เทศบาลตำบลสามกอ จำนวน 1 โครงการ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 1 โครงการ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จำนวน 1 โครงการ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ จำนวน 1 โครงการ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง จำนวน 1 โครงการ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ จำนวน 1 โครงการ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค จำนวน 1 โครงการ

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด