จัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:59 น.

 อ่าน 2,936

นายภูริธัช  มีแก้ว  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดระเบียบการพักอาศัย การดูแลอาหารน้ำดื่ม ให้มีความเหมาะสมเพราะจังหวัดได้จัดศาลากลางจังหวัดเป็นเสมือนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัยของจังหวัด แต่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าพักพิงชั่วคราวภายในศาลากลางจังหวัด  ขณะนี้จัดระเบียบภายในศูนย์ราชการจังหวัดได้เรียบร้อย โดยดูแลเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากมีผู้อพยพมาใหม่จังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับเพิ่มเติมที่อาคารตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด 

ในระยะแรกตั้งแต่เริ่มวิกฤตอุทกภัยวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา  ประชาชนได้เข้าพักพิงในศูนย์อพยพที่ส่วนราชการได้จัดไว้ คือตลาดรุ่งเจริญอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๓,๐๐๐ คน  ภายในสถานที่ที่อำเภอทั้ง ๑๖ อำเภอ จัดเป็นศูนย์อพยพ  และมีอีกจำนวนมากที่ย้ายจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมมาพักพิงในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะที่สอง  เมื่อมีการจัดสถานที่พักเป็นศูนย์อพยพรองรับ และดูแลได้ดีกว่าคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดได้ให้ประชาชนแสดงความประสงค์และย้ายไปพัก ณ สถานที่ดังกล่าว

ระยะที่สาม  น้ำท่วมล้นประชาชนต้องย้ายเป็นครั้งที่สอง  ในครั้งนี้ได้ย้ายไปค่ายอดิศร  ตลาดโรงเกลือ และอื่นๆ  มีบางส่วนต้องการกลับมาอยู่ใกล้บ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แต่เนื่องจากขณะนี้ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเจตนารมณ์เดิมเป็นเพียงศูนย์พักพิงชั่วคราว  ได้ดำเนินการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว  เพื่อการรักษาความสะอาด  การลดใช้กล่องโฟมที่ใส่อาหารเพราะสร้างขยะปริมาณไม่น้อยต่อวัน  จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้

๑.  ภายในศาลากลางจังหวัด รับคนได้เพียง ๒๕๐ คน (ตามที่ลงทะเบียนไว้ งดรับเพิ่ม) ได้มอบถาดหลุมเพื่อรับอาหารทุกวันๆละ ๓ มื้อ และให้ประชาชนล้างทำความสะอาดด้วยตนเองให้เรียบร้อย  โดยทางราชการได้จัดบริเวณล้างภาชนะไว้ที่สนามศาลากลางจังหวัด  สำหรับน้ำดื่มได้ตั้งตู้เติมน้ำไว้ ให้ประชาชนนำขวดมาใส่แทนการแจกน้ำแพ็ค
๒. หากผู้อพยพรายใดต้องการกลับเคหสถาน ให้มาแจ้งที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑  เพื่อจัดรถขนสัมภาระกลับบ้านให้
๓. ผู้อพยพใหม่ หากประสงค์จะพักบริเวณศาลากลางจังหวัด  ขอให้ไปลงทะเบียนเพื่อพักที่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นศูนย์อพยพที่มีโรงพยาบาลสนาม และมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
๔.การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ทุกวันจะมีกิจกรรมสอนฝึกอาชีพสลับหมุนเวียน เพื่อสอนอาชีพและให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

     วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ส่งเจ้าหน้าที่มาสอนการตัดเย็บเสื้อชูชีพประดิษฐ์จากถุงพลาสติก , การสานตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก

      จังหวัดขอเป็นตัวแทนชาวพระนครศรีอยุธยา  ขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเรา  และขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ ผู้บริจาค อาทิ ปตท.  คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช  หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และทุกๆคนที่ทำให้สังคมที่เราอยู่ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกัน  พึ่งพาอาศัยกันและกัน  เราจะช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ 
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด