จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาระบบการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:28 น.

 อ่าน 2,314
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนาระบบการกรอกแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในราชการออนไลน์ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ต้องการใช้ แล้วสามารถนำมาเสนอผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและทำให้ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ซึ่งแบบฟอร์มที่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ ได้แก่ แบบใบลาป่วย แบบใบลาพักผ่อน ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สัญญาการยืมเงิน เป็นต้น และคาดว่าจะมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่www.ayutthaya.go.th หัวข้อ"แบบฟอร์มออนไลน์"

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด