ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์ทั่วกัน ๘-๑๐เมษายน นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์ทั่วกัน ๘-๑๐เมษายน นี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16:19 น.

 อ่าน 1,732

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทุกอำเภอ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอละ ๑ วัด ซึ่งเป็นวัดที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ทั้งนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ว่า

  • ให้วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๓ วัน
  • ลดธงครึ่งเสาในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง
  • ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
  • ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม

อ่านรายละเอียด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด