ตรายางประทับซอง ขนาด 4 ซ.ม. x4 ซ.ม. world Expo 2020เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรายางประทับซอง ขนาด 4 ซ.ม. x4 ซ.ม. world Expo 2020

ผู้เขียน:  ยุทธศาสตร์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:43 น.

 อ่าน 2,353

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปตราสัญลักษณ์การจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 โดยการใช้ประทับตราในซองเอกสารของหน่วยงาน ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0016.2/ ว 1489 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด