ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการบริหารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการบริหาร

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 1,923

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเพื่อให้องค์การสามารถตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสภาวะแวดล้อม  อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาครัฐ จัดอบรม ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด