จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13:38 น.

 อ่าน 1,541

             วันนี้ (๖ มิ.ย.๕๕)  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ของ ๕ หน่วยหลัก  ได้แก่ ผู้แทนกระทระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนกระทรวงกลาโหม, ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             นอกจากนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยังกล่าวด้วยว่าการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าครั้งนี้มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเพื่อสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้หาวิธีป้องกัน ไม่ให้ทำลายป่าไม้ รวมถึงลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับป่าไม้ในสถานหนัก  ทั้งนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ก็ยังได้เชิญชวนประชาชนชาวอยุธยาร่วมกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยเช่นกัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด