ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุนทรียสนทนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรสุนทรียสนทนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08:57 น.

 อ่าน 2,791

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรสุนทรียสนทนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่าของการเปิดใจรับฟัง เข้าถึงความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดพลังความสุขในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของตนเองและเพื่อนร่วมงานในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน  กำหนดจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา  ค่าลงทะเบีัยนคนละ 4,200 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด