๑๐ ส.ค.๕๕ นี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสโมสรสันนิบาต เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐ ส.ค.๕๕ นี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสโมสรสันนิบาต

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:30 น.

 อ่าน 2,269

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสโมสรสันนิบาต  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพรชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)  

          โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น  พิธีวางศิลาฤกษ์ "หอนาฬิกา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา" และข้าราชการร่วมกันปลูกต้นไม้(ต้นกุหลาบ และต้นมะลิ) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒ 

           สำหรับในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีการงานสโมสรสันนิบาต(พิธีดื่มถวายพระพร) และปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงจินตภาพแสงสีเสียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถชุด "สิริกิติ์ มหาราชินี ศรีรัตนโกสินทร์"


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด