ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:41 น.

 อ่าน 1,711

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2555 ในเดือนพฤจิกายน-ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิน 12 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงวุฒิเฉพาะด้าน ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการนี้ สำนักฝึกอบรมฯ ได้จัดโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดเมื่อส่งเข้าอบรม 3 คนขึ้นไปลด 5% ส่งเข้าอบรม 5 คนขึ้นไปลด 10%และส่ง 3 คน แถมฟรี 1 คน ส่ง 5 คน แถมฟรี 2 คน สำหรับข้าราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแวสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด