การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:25 น.

 อ่าน 2,899

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นสมควรให้การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี  มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์  สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ  และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์  และความสามารถสู่สังคม  จึงกำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๖  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ สาขาคือ สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณูปการต่อภาคการเษตรไทย   สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย     แจ้งและส่งข้อมูลเพื่อรับการพิจารณาที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น ๔) ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  หรือ โทร. 035-336655-6

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด