โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ฯ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:37 น.

 อ่าน 3,637

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถลัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ12 สิงหาคม  2559 (ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น)      ในวันที่ 4 กรกฎาคม  2559   ณ บริเวณพื้นที่คันคลองส่งน้ำ ตำบลทับน้ำ  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ นักเรียน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด