การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:17 น.

 อ่าน 2,731

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมายให้ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2556  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.igpthai.org และ www.opdc.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด