ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 08:51 น.

 อ่าน 1,550

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 25 - 30 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร สามารถส่งใบสมัครไปยังโทรสารหมายเลข 02-375-4720 หรือสมัครทาง www.training.nida.ac.th (ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ) สำหรับศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำสำเนาใบปริญญาบัตรแนบใบสมัครจะได้รับรับสิทธิ์ลด 10 % สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทร 02-727-3231,02-727-3213-14 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด