รับสมัครงาน ตำแหน่ง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง

ผู้เขียน:  สยาม ตรีพืช จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:30 น.

 อ่าน 4,902

                              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลทั่วไปสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์"  ๑ อัตรา  ค่าตอบแทนเดือนล่ะ ๘,๓๐๐ บาท

                       ๑.    คุณสมบัติ

                         ๑. ไม่จำกัดเพศ

                         ๒  สัญชาติไทย

                         ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

                        ๔.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่มีความรู้มีความสามารถด้านเว็บไซด์ และระบบสารสนเทศ 

                         ๕.  ถ้ามีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนทเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                      ๒.  การรับสมัคร

                             ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

                       ๓.  หลักฐานการสมัคร

                            ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่เว่นดำ  ๒ นิ้วถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  ๒ รูป

                            ๒.  สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา

                            ๓.  สำเนาบัตรประชาชน  สำแนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ะฉบับ

                            ๔.  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

                            ๕ ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร  ๑ ฉบับ  

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๓๖๕๕๑ ,๐๓๕-๓๔๕๓๖๗, ๐๓๕-๓๓๕๘๕๗

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด