มาช่วยกันกวาดล้างยุงลายให้หมดไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาช่วยกันกวาดล้างยุงลายให้หมดไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17:05 น.

 อ่าน 5,771

 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติมอบหมายให้ทุกกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาดในฤดูฝน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้นำท้องถิ่น รับผิดชอบระดมประชาชนให้ช่วยกำจัดลูกน้ำทุกบ้านอย่างเร่งด่วน รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง กำจัดลูกน้ำในทุกอาคาร ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2556 และมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า เนื่องจากอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง จากสถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า อัตราผู้ป่วย 13 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งสูงสุดในรอบสิบปี และคาดว่าจะป่วยมากถึง 1.2-1.5 แสนคน และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกมาก 100-200 ราย

 

จึงขอให้ทุกบ้านตรวจสอบภาชนะต่างๆในอาคารบ้านเรือน ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดย

- ปิดภาชนะให้มิดชิดหลังใช้น้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่

- เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำกลายเป็นยุง

- ปล่อยปลาในภาชนะใส่น้ำถาวร เพื่อให้กินลูกน้ำยังลาย

- ปรังปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง ไม่เป็นที่พักเกาะของยุงลาย

- ปฏิบัติประจำจนเป็นนิสัย

 

- ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอรับทรายอะเบท (Abate Sand Granules) เพื่อใช้สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

 

อ่านต่อมติ ครม. ทั้งหมด >>>>

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด