เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปีงบประมาณ 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปีงบประมาณ 2556

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:33 น.

 อ่าน 2,654

เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปีงบประมาณ 2556

 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นไปตามเป้าหมายก.พ.ร.จึงได้แจ้งเวียน หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร (ก.น.จ.) 1209/ว5 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด