ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:58 น.

 อ่าน 2,258

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร"การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" โดยค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ 99,000 บาท ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด (จังหวัด) ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อพร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงกองการเจ้าหน้าที่ สป.ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามระเอียดได้ที่ 02-141 9550 ถึง 51  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด