โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:01 น.

 อ่าน 3,215

ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพัฒนาเยาวชน ระหว่างวันที่ 7-31 พ.ค. 2556 สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารและการจัดการสาธารณสุขชุมชน สาขารพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2556 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.opp.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด