ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 2,193

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐละเอกชนประจำปี 2556 จำนวน 14 หลักสูตร โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด โทร.053-942-843, 082-035-8533  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด