กำหนดการ“อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ“อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ผู้เขียน:  ธันยชนก แดงน้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:44 น.

 อ่าน 1,260

กำหนดการ

“อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด