วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน และท่านคลังเขต ๑ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน และท่านคลังเขต ๑ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:49 น.

 อ่าน 1,910

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐  น.  นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน และท่านคลังเขต ๑
(นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล  ปริญญาพล )  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น  ๔  อาคาร  ๔  ชั้น  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี ดร. วิทยา   ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  ในพิธี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด