ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:18 น.

 อ่าน 1,387

ด้วย สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ประจำปี 2556ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค รวม 11 แห่ง โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 579,325 คน เพื่อให้การดำเนินการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. จึงความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบเรื่องเส้นทางการเดินทาง และความอนุเคราะห์ในการออกใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด