พิธีพระราชทานเทียนพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีพระราชทานเทียนพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:15 น.

 อ่าน 2,450

ด้วยสำนักพระราชวังแจ้งว่า ในการพระราชกุศลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระอารามหลวงที่ทรงพระราชทานให้นำไปจุดบูชาพระรัตนตรัย รวม ๗ พระอารามต่างๆ ดังนี้

๑.วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร           เวลา ๐๙.๑๕ น.

๒.วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร          เวลา ๑๐.๐๐   น.

๓.วัดพนัญเชิงวรวิหาร                             เวลา  ๑๒.๑๕ น.

๔.วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร           เวลา ๑๓.๐๐ น.

๕.วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร               เวลา ๑๓.๔๕ น.

๖.วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรววิหาร         เวลา ๑๔.๓๐ น.

๗.วัดศาลาปูนวรวิหาร                            เวลา ๑๕.๑๕ น.

ขอเขิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ไปร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จุดต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด