ตรวจพื้นที่และสถานการณ์น้ำ บริเวณวัดไชยวัฒนารามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจพื้นที่และสถานการณ์น้ำ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:23 น.

 อ่าน 2,535

วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 11.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระครศรีอยุธยา ออกตรวจพื้นที่และสถานะการณ์น้ำ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม

     

     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด