นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:13 น.

 อ่าน 1,917

ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมาย จึงให้อำเภอแจ้งปลัดอำเภอทุกคน เจ้าหน้าที่ปกครองทุกคน พนักงานราชการทุกคน และเจ้าหน้าที่ปกครอง (ส.ย.) ที่ปฏิบัติงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน งานโรงแรม งานสถานบริการและงานการประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าของอำเภอ เข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง ในวันเสาร์็ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ ย. - ๐๘.๓๐ น. และเรียนเชิญนายอำเภอร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด