สถาบัน AIM เปิดหลักสุตรระยะสั้นด้านการบริหารงานพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบัน AIM เปิดหลักสุตรระยะสั้นด้านการบริหารงานพัฒนา

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:31 น.

 อ่าน 2,182

                   Asiam Instiute of Management   หรือ  AIM  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511

โดยความร่วมมือของ  มูลนิธิฟอร์ด  มหาวิทยาลัยอเตนิโย มหาวิทยาลัยเดอลาซาล สมาคม

ธุรกิจ และนักวิชาการในประเทศฟิลิปปินส์

                   AIM  เป็นสถาบันแห่งแรกในเอเซียที่เปิดสอนหลักสูตร  ด้านการบริหารและ

การจัดการสำหรับผู้บริหาร องค์กร หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การคิดการ

ตัดสินใจ การนำเสนอ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบสายงานองค์กรต่างๆ

                  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  AIM   เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารงานพัฒนาสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในวันที่  4 - 22  พฤศจิกายน  2556  ที่  AIM  ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้สนใจรายระเอียด

ในหลักสูตรดังกล่าว     ติดต่อได้ที่  คุณปฐมา ธรรมมงคล  โทร : 02-660620-5

โทรสาร : 02-660-3881


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด