การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐"

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:38 น.

 อ่าน 2,083

 

จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”

๑. หนังสือด่วนที่ีสุด ที่ อย ๐๐๑๗.๑/ว๓๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ อย ๐๐๑๗.๑/ว๓๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ จังหวัด

(นนทบุรี,ปทุมธานี,สระบุรี,อ่างทอง,สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท และสุพรรณบุรี)

๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ อย ๐๐๑๗.๑/๑๒๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งท้องถิ่นจังหวัดฯ

๔. หนังสือด่วนที่สุด ที่ อย ๐๐๑๗.๑/๑๒๕๘๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งสถิติจังหวัดฯ

๕. หนังสือด่วนที่สุด ที่ อย ๐๐๑๗.๑/๑๒๕๘๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

โดยมีบัญชีมอบหมายภารกิจ ดังนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด