พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:50 น.

 อ่าน 16,290

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ สำนักงาน ก.พ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ของคณะรัฐมนตรี

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามกำหนดการที่ได้ดำเนินการ  ดังนี้

หนังสือถึงจังหวัด 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด

 เอกสารแนบ

กำหนดการ/ โครงการ (ส่วนกลาง)

คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

- ผังการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ที่ตั้งแต่ละหน่วยงาน

ตัวอย่างใบลงนามถวายสัตย์ฯ

คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

เนื้อเพลง     พ่อแห่งแผ่นดิน  >>>>>

โหลดเพลง  พ่อแห่งแผ่นดิน >>>>>


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด