ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 2,200

                         ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น เปิดสอน 4 หลักสูตร ดังนี้

                          1. การเขียนบทความทางวิชาการ

                          2. ภาษาอังกฤษทั่วไป

                          3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

                          4. การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่

 

                     หากผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

                  www.li.mcu.ac.th  โทรศัพท์ 035-248098,โทรสาร 035-248099

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด