สำนักงานฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลมหาราช จัดประชุมเพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นผลการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราชเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลมหาราช จัดประชุมเพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นผลการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 14:36 น.

 อ่าน 2,223

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลมหาราช ในฐานะหน่วยงานหลักในการรับมอบการถ่ายโอนภารกิจงานวางและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวม ปรากฎว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลผังเมืองรวมฯ (ขอขยายอายุ 5 ปี) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ขยายอายุการบังคับใช้กฎกระทรวงของผังดังกล่าว ออกไปอีก 5 ปี ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องนำมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งสำนักงานฯ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 และประชุมประชาชนที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด