ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:40 น.

 อ่าน 2,466

เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ   ดังนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังผู้สัญจร และผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ   โดยจังหวัดได้มี  
มาตรการเน้นหนัก 4 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใน 10 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 
ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่  ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขันและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เน้นกวดขันรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกฎหมายกำหนดเป็นพิเศษ 
2. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ 
3. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
4. เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องในสื่อทุกประเภท
    " ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 56 – 2 ม.ค.57 "


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2556  

ภาพพิธีเปิดศูนย์ฯhttp://www.ayutthaya.go.th/showgallery.php?gID=290

อ่านต่อ >> สถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๗

อ่านต่อ>>  สถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ผ่านมา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด