ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:53 น.

 อ่าน 2,196

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2556 - 24 มกราคม 2557 จำนวน 40 คน โดยกำหนดคุณมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มบุุุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา

2.กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

3.กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด