ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถาน พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถาน พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

ผู้เขียน:  นางสาวณัฐวรรณ เปาริก จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:58 น.

 อ่าน 1,744

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 แห่ง 

     ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด