ผวจ.อยุธยา แถลงงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผวจ.อยุธยา แถลงงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2557

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13:46 น.

 อ่าน 2,423
        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ก.พ. 2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ เฉลิมเกียรติทวี อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสำเริง สมบูรณ์ผลอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าว “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ 2กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ( ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ) ” โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม ที่ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชันรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา             
       
       นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์และทรงห่วงใยในการดูแลรักษาป่าทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ป ระกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นนทบุรี,ปทุมธานี และ สระบุรี จึงได้มีการน้อมนำแนวพระราชเสาวนีย์มาปฏิบัติ และก่อเกิดการจัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ” ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 ต่อเนื่องมาเป็นระยะที่ 2 และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการเข้าร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงลุ่มน้ำเจ้าพระยาคลอบคลุม 4 จังหวัดดังกล่าว
   
      นายสุรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีโรงงานเข้าร่วมจำนวน 200 โรงงาน ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 53 โรงงาน จังหวัดสระบุรีจำนวน 54 โรงงาน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 45 โรงงาน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 48 โรงงาน มีปริมาณการใช้น้ำรวมกันจำนวน 4.19 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือนหรือ ประมาณ 50.28ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งแหล่งน้ำส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้ำประปารองลงมาเป็นแหล่งน้ำบาดาล และใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณน้ำเสียหรือน้ำทิ้งรวมกันทั้งหมดจำนวน1.26 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน หรือประมาณ 15.12 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  และการการที่โรงงานได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณน้ำทิ้งได้ทั้งหมดจำนวน 0.45 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน หรือ 5.40 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10.8ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด  นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถสำรวจเสนอแนะกิจกรรมโครงการด้านอื่นๆได้อีก เช่นการลดจำนวนกากของเสีย การประหยัดพลังงาน และ ปรับปรุงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
 
 
                   ที่มา >> หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด