โครงการสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 07:56 น.

 อ่าน 1,416

 

        เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยาย และร่วมโครงการสัมมนาสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร    โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด