เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 11:38 น.

 อ่าน 4,729

สืบเนื่องจากการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะต้องยึดหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศใช้   ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่านรายละเอียด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด