หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:59 น.

 อ่าน 3,629

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งหน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมิน และได้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัครเข้าร่วมหน่วยงานต้นแบบและได้รับเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัครเข้าร่วมหน่วยงานต้นแบบและได้รับเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัครเข้าร่วมหน่วยงานต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด